Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku
Sağlık Hukuku; sağlık sektöründe hizmet sunanlar ve bu hizmetten yararlananlar arasındaki uyuşmazlıkları özel hukuk, ceza hukuku ve idare hukuku açısından inceleyen, hasta ve hekim haklarını güvence altına alan hukuk dalıdır. Alkan & Hünkar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu Sağlık Hukuku kapsamında özellikle aşağıda belirtilen konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır:

  • Hasta veya hekimlere hakları konusunda danışmanlık hizmeti,
  • Özel veya resmi sağlık kuruluşlarının, sigorta şirketlerinin, hekim ve hastaların sağlık hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarında taraf oldukları idari davalar ile hukuk ve ceza davalarında temsili,
  • Sağlık kurumlarının hastaları ve çalışanları ile arasındaki akdedilecek sözleşmelerin düzenlenmesi hususunda hukuki danışmanlık hizmeti,
  • Hekimin cezai ve tazminat sorumluluğuna ilişkin malpraktis davalarının takibi,
  • Sağlık hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda kusur tespiti, tazminat şartlarının oluşup oluşmadığı ve tazminat bedel tespiti konusunda hukuki inceleme raporunun hazırlanmasına ilişkin danışmanlık hizmeti.

Sağlık hukuku alanında danışmanlık almak için bize ulaşın!